Mektips:

Ställa CO: 

SU förgasare har en skruv på förgasarens vänstra sida (sett från luftburken), skruva skruven inåt gör att ge mer bränsle, utåt för att ge mindre.

Stromberg har lite olika alternativ, endera så pressar man munstycket underifrån, eller så måste man justera nålen med specialverktyg.

Pierburg justerar man med en 8mm hylsa inunder förgasaren, skruva in för att ge mindre, ut för att ge mer.

K-jetronic har en 3mm insexskruv man justerar på, sitter mellan anslutningen för luftbälg/slang och bränslemängdmätaren, skruva moturs för att minska och medurs för att ge mer.

   Fler tips kommer
   
   
   
   
   
   

 

 

Skicka gärna tips till: amarace@hotmail.com